Wat houdt een assessment

bij Herfst & Partners in?

    

Wij hanteren de filosofie dat ieder mens met een bepaalde set van eigenschappen op de wereld komt en dat omgevingsfactoren mede bepalen in hoeverre deze eigenschappen tot ontwikkeling komen. Deze interactie van aangeboren en aangeleerd gedrag leidt er toe dat elke werknemer uniek is met zijn/haar specifieke talenten en interesses.

Voor Herfst & Partners is het biografisch interview dan ook een belangrijk instrument. Immers het maakt duidelijk welke eigenschappen en interesses voornamelijk karakterologisch zijn bepaald en welke grotendeels zijn aangeleerd. En dit onderscheid zegt natuurlijk ook iets over de ontwikkelbaarheid van gedrag.

Wat drijft iemand van origine? Welke talenten en interesses waren er reeds op jonge leeftijd manifest? Is hier gedurende de opleiding en werksituatie voldoende op voortgeborduurd? Of is er sprake van scheefgroei doordat iemand teveel van de eigen kern is afgedwaald?

De psychologen van Herfst en Partners beschikken over de expertise om deze analyse op een vakkundige wijze uit te voeren en de juiste verbanden te leggen.

Naast het interview maken zij tevens gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteiten tests en praktijksimulaties. Aan het eind van de assessment dag worden alle observaties en bevindingen naast elkaar gelegd en wordt er vrijwel altijd een rode draad in het profiel zichtbaar.

Het assessment bij Herfst & Partners is dus geen standaard sessie die in een testfabriek wordt afgenomen. Het is een grondige analyse, die veel verder gaat dan een momentopname. 

 

Ministerie van buitenlandse zakenInspectie voor gezondheidszorgMinisterie van veiligheid en justitieRijksinstituut voor volksgezondheid en milieuProvincie zuid hollandretgvbessenthtm ab logoadullam logoanwb logoatteo logodak logoden haag logobovag logofioretti logoheli holland logohet laar logohogeschool amsterdam logokinderrijk logoklm flight academy logokpn consulting logokamer van koophandel logoroc mondriaan logomontaigne logonhtv logoprovincie overijssel logopatijnenburg logopleysier logosynergy health logowaterland logo

 

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners