Hoe kan er door werkgever en werknemer

een win-win situatie worden gecreëerd?

ontwikkelassessment

    

Het tot stand brengen van een ‘win-win’ situatie voor werkgever en werknemer is niet enkel een kwestie van elkaar de bal toespelen. Er is meer voor nodig om de wederzijdse wensen en belangen op één lijn te krijgen. Zodanig dat er sprake is van een synergetisch effect (1 + 1 = 3).

Van cruciaal belang hiervoor is dat de werkgever een scherp en realistisch beeld heeft van wat werknemers kunnen en willen.

Daarnaast moet de werkgever bereid zijn om in hen te investeren, bijvoorbeeld door middel van opleiding en coaching. 

Als het goed is heeft een werkgever dankzij de uitkomsten van de beoordelings- en functioneringsgesprekken een redelijk beeld van hoe een werknemer presteert. Maar deze indrukken zijn sterk gerelateerd aan de interne kwaliteitsnorm. Er wordt geen gebruik gemaakt van een extern referentiekader. Dit kan betekenen dat de lat te hoog of te laag wordt gelegd.

Evenmin wordt er gebruik gemaakt van instrumenten, die verborgen talenten op een objectieve wijze in beeld brengen.

Juist als het erom gaat een nieuw licht op het functioneren van werknemers te werpen, kan een ontwikkelassessment een passend instrument vormen.

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners