Selectie

aan de poort

selectieassessment

    

Het succes van een onderneming valt of staat voor een belangrijk deel bij een geslaagde sollicitatieprocedure.

Daarbij behoort in vele gevallen ook een selectie assessment. Want hoe professioneel een sollicitatiegesprek ook wordt ingezet, zonder een selectieassessment blijven er altijd belangrijke aspecten in het profiel van een sollicitant onderbelicht.

Denkt u bijvoorbeeld aan competenties als organisatorisch inzicht, cijfermatig inzicht, en stabiliteit. Hoe meet u die competenties in een sollicitatiegesprek?

Natuurlijk kunt u aan een sollicitant voorbeelden vragen van situaties waarin op deze competenties in de praktijk een beroep werd gedaan, maar hoe realistisch en betrouwbaar zijn de antwoorden die u hierop krijgt?

Veel liever ziet u dat de sollicitant deze competenties ook daadwerkelijk aantoont. Herfst & Partners beschikt over testprogramma’s en praktijksimulaties, waarin de competenties van sollicitanten op een valide wijze kunnen worden getoetst.

In feite valt een selectie assessment in de huidige arbeidsmarkt van vraag en aanbod niet meer weg te denken. Daar komt nog bij, dat de financiële- en organisatie schade van een nieuwe medewerker, die disfunctioneert in geen verhouding staat tot de investering die een selectie assessment met zich meebrengt.

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Randstad 22 151
1316 BM  Almere

T  +31 (0)20 205 09 05

info@herfst-partners.com

Het IAP is onderdeel van Herfst & Partners